Posted by: dewittom | January 7, 2013

Ik ben Arbiendaar!

Nog 183 kalenderdagen tot 8 juli 2013

…het is mogelijk een historische dag voor de HR-wereld en -sympathisanten. Het is de deadline voor België om finaal zijn eenheidsstatuut op te leveren. Bedienden en arbeiders dienen dan op gelijke voet geplaatst te worden. Dit is gewoon gebaseerd op non-discriminatie en rechtvaardigheid. Het Grondwettelijk Hof legt voornamelijk de nadruk op de opzegtermijnen en de eerste ziektedag. Alléén hier al staan de sociale partners lijnrecht over elkaar. Niet onlogisch gezien ze elk voor hun achterban het onderste uit de kan willen halen. Als we niet oppassen dan wordt Brussel-Halle-Vilvoorde ‘klein bier’ ten opzichte van dit obstakel.

Volgens een onderzoek is het zo dat wat de financiële kant betreft de werknemers en werkgevers bovendien in de loopgraven zitten. Ruim 60 procent van de werknemers wil dat de kosten van de gelijkschakeling integraal door de werkgevers en de overheid gedragen wordt. Laat mij dan de nadruk leggen op sociaal overleg waarin men elkaar tegemoet moet komen en trachten een win-winsituatie voor alle aandeelhouders te bereiken. Lees ook dit artikel van Knack over het eenheidsstatuut.

Afbeelding

In mijn functie word ik dagdagelijks geconfronteerd met sociale wetgeving en allerhande contracten en statuten. We kennen onder andere: arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, studenten, diensboden, huispersoneel, verscheidene stelsels van werkloosheid met/zonder toeslag, … Per statuut zijn er diverse regels van toepassing zowel over opzegtermijnen, proefperiodes maar even goed rond loon, premies, bijdragen en inhoudingen. Regels op het hoogste niveau én/of regels in de sector of op bedrijfsniveau. België is in zijn sociale wetgeving een beest met vele gezichten en uitzonderingen geworden. Probeer dit alles maar eens in het buitenland uit te leggen, ik wens je veel succes toe. Men zegt niet voor niets dat de Belgische payroll één van de moeilijkste is ter wereld.

Een eenheidssatuut is voor mij een eerste stap in vereenvoudiging. Zouden we daar dan moeten ophouden? Mocht het van mij afhangen dan stopt het hier niet. Het harmoniseren van de opzegtermijnen en de eerste ziektedag zou een eerste goede stap zijn. Ook de proefperiode heeft een invloed op de opzegtermijnen dus dit zal waarschijnlijk ook mee opgenomen worden. (lees hier trouwens meer over via de blog van iOnAsJ ) Maar waarom nemen we vb. een ambtenaar niet mee in de discussie? Tussen de privé en de publieke sector zijn er ook talloze verschillen die ervoor zorgen dat meer werknemers kiezen voor een statuut dan misschien eerder een job die ze echt graag willen doen. Ligt daar niet de essentie van dit alles? Leg de algemene wetgeving vast voor iedereen en laat per sector/bedrijf de mogelijkheid om werknemers aan te trekken ongeacht of het privé of overheid is. Laat een werknemer kiezen voor een uitdagende toffe functie, laat de werkgever met bepaalde richtlijnen vrij met een budget om zijn werknemers te motiveren en te engageren en laat HR en de sociale secretariaten duidelijkheid na zodat zij dit ook zo kunnen overbrengen naar klanten en werknemers.

Afbeelding

Laten we de inhoudingen en bijdragen en algemene wetgeving voor werknemers (arbeider, bediende, ambtenaar) gelijktrekken. Weg met de moeilijke berekeningen zoals een werkbonus of bijzondere bijdrage sociale zekerheid die je maar met moeite uitgelegd krijgt aan je werknemers. Weg met de decemberafrekening die initieel enkel bedoeld was om de staatskas op het einde van het jaar nog extra te spijzen. Afschaffen kan niet meer omdat de overheid dan heel wat geld zou verliezen. Het helder maken van de verschillende soorten doelgroepverminderingen die er bestaan zal meerdere bedrijfsleiders een glimlach op het gezicht toveren. Laten we gaan voor een duidelijke sociale wetgeving met minder uitzonderingen op de regel inclusief het bekijken van de torenhoge loonlasten die er voor de werkgevers zijn.

Laat me hier duidelijk over zijn: dit vereist politieke moed en een langere termijn. Als we in 183 dagen al tot een akkoord komen voor de opzegtermijnen en de eerste ziektedag dan mag dit al een klein mirakel genoemd worden. Mocht dit er al doorkomen dan kan ik je al meegeven dat dit een enorme wetswijziging is die de sociaal secretariaten heel wat bloed, zweet en tranen zal kosten om dit geïmplementeerd te krijgen in diens systemen. Administratief zal er ook heel wat verzet moeten worden om alle papperassen in orde te krijgen.

Afbeelding

Ik ben er alleszins wel voorstander van om een grote vereenvoudiging door te voeren en het tackelen van de pijnpunten (loonkosten, economische crisis, jobonzekerheid, buitenlandse concurrentie ..) die er momenteel zijn bij alle partijen. Het zal moeilijk zijn om te starten maar mochten we het doen dan zal iedereen hier beter van worden. Harmoniseer de statuten en sociale wetgeving en laat iedereen bloeien…ik word met plezier arbiendaar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: